Den 26. februar 2021

 

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

DSMM afholder generalforsamling den 18/3 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes som videomøde på Zoom

 

Alle medlemmer er velkomne.
Tilmelding til Peter Stæhr Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved tilmelding får du inden mødet tilsendt link til mødet samt beretninger og regnskab til orientering.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent og referent

2.  Formandens beretning

3.  Aflæggelse af regnskab, v/kasserer Morten Rossen

4.  Beretning fra udvalg

5.  Beretning fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LVS

6.  Forslag fra medlemmerne (ingen indkomne forslag)

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Kassereren og 2 medlemmer er på valg. Morten Rossen er villig til genvalg som kasserer. Niels Bro Madsen og Peter Stæhr er villige til genvalg i Bestyrelsen.

- Bestyrelsen anbefaler, at Karen Goss fortsætter som associeret medlem

- Salli Rose udtræder som yngre læge repræsentant. Pladsen er ledig for interesserede med ansøgning til Bestyrelsen.

8.  Budget 2021 og fastsættelse af kontingent

9.  Evenuelt

Det er i bestyrelsen og lærer-gruppen besluttet, at de fleste DSMM-kurser gennemføres i Corona-tiden, så længe myndighederne tillader det.

Vi bestræber os på at overholde myndighedernes krav om afstand og hygiejne.
Vi er også klar over, at det er et manuelt kursus, og det kan ikke undgås, at der vil være tæt kontakt ved træning ved lejerne.
Vi vil opfordre til, at det er de samme 2-3 personer, der arbejder sammen under hele kurset.
Der vil være ansigtsmasker og håndsprit til alle.

Hvis du ikke føler dig rask, skal du naturligvis melde afbud til kurset.
Hvis du føler dig utryg ved disse forhold, kan du melde fra.

NYT: 
På de de kommende kurser har vi lempet reglerne for afbud:

Ved afbud tidligere end 3 måneder inden kursusstart refunderes hele kursusgebyret, incl. depositum.
Ved afbud 4 uger til 3 måneder inden kursusstart refunderes kursusgebyret, excl. depositum.
Ved afbud fra 1 uge til 4 uger inden kursusstart refunderes 50% af kursusgebyret.
Ved afbud senere end 1 uge inden kursusstart refunderes kursusgebyret ikke.

Såfremt Myndighederne, kursusstedet eller DSMM aflyser et kursus, refunderes hele kursusgebyret, incl. depositum.

På bestyrelsens og uddannelsesudvalgets vegne
Helle Borgstrøm og Charlotte Voglhofer

På nedenstående link kan du opleve indlæggene på FIMM's Annual Conference.

Der er indlæg om MM til børn, sportsskader, respiratoriske disorders, atlas terapi og andre interessante og lærerige indlæg.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKN4g2VuEjXDb0N_E_yJ8eZakY4CM0NsL  

I BMJ kan læses et systematisk review og metaanalyse af randomiserede kontrollerede undersøgelser af behandling og bivirkninger ved spinal manipulativ behandling af kroniske lave lændesmerter.

Undersøgelsen konkluderer, at manipulation af kroniske LBP har samme effekt som anden rekommenderet behandling, men det ser ud til at give bedre bevægelighed på kort sigt.

Læs hele artiklen HER. 

Salli Rose har startet en facebook side, som skal fungere som øvegruppe-forum både til at finde medlemmer til nye øvegrupper og som kommunikations-forum øvegrupperne i mellem 🙂 Se den og meld Jer ind her:

https://www.facebook.com/groups/1026862614395631/ 

Oversigten over ØVEGRUPPER er flyttet ind på den logon-beskyttede del af hjemmesiden.
Det skyldes hensyn til, at mailadresserne ikke skal stå offentligt.

Man finder oversigten ved at logge sig ind, og i øverste blå bjælke finder man yderst til højre Medlemsdel. Et lille stykke nede finder man så mappen Øvegrupper.

Kan man ikke finde sin egen øvegruppe, er man meget velkommen til at sende data til mig, så vil jeg lægge dem ind.

Peter Stæhr
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmelding
Det er kun læger, fysioterapeuter, kiropraktorer og uddannede osteopater, som kan tilmelde sig DSMM kurser. Tandlæger skal have gennemgået et Grundkursus for at tilmelde sig andre kurser.

Når DSMM har modtaget depositum er tilmeldingen bindende.

Tilmeldingsfrist
DSMM skal booke kursusophold/-rejse i god tid, hvilket har indflydelse på kursisternes tilmeldingsfrist.

Kurser i Danmark - tilmeldingsfristen er 3 måneder inden kursusstart.

Kurser på La Santa - tilmeldingsfristen er 6 måneder inden kursusstart.

Senere tilmelding er kun mulig, såfremt der kan skaffes plads på kursusstedet. Kontakt Kursussekretæren, hvis du har ønske om at komme på et kursus, hvor tilmeldingsfristen er passeret.

Pris/kursusafgift
Kursusafgiften inkluderer ophold, forplejning og eventuel flyrejse (udlandskurser), medmindre andet er udtrykkeligt oplyst i kursusopslaget
.

Depositum
For at man ikke skal afholde hele kursusafgiften allerede ved tilmelding, opkræver DSMM et depositum ved tilmelding. Kr. 1.500 for kurser i DK, Kr. 3.000 for kurser på La Santa.
Depositum refunderes ikke ved evt. afbud til kursus
.

Indbetaling af restbeløb
Restbeløbet skal indbetales senest 11 uger inden kursusstart.

DSMM fremsender 14 dage inden sidste frist for indbetaling af restbeløbet en e-mail med et betalingslink.

Manglende betaling
Er restbeløbet ikke DSMM i hænde den anførte dato for indbetaling, er kursisten automatisk afmeldt fra kurset, og det indbetalte depositum refunderes ikke.

Betaling - Online
Betaling foretages online, enten med VISA, VISA-Dankort eller MobilePay.

DSMM benytter en godkendt betalingsgateway, der krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at informationer ikke kan aflæses af uvedkommende.

Afbud
Inden tilmeldingsfristens udløb er det muligt at logge ind på hjemmesiden og selv afmelde sig kurset.

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og behandles i henhold til nedenstående retningslinjer.

Ved afbud til kursus:

  - inden 1 måned før kursusstart refunderes 50% af den indbetalte kursusafgift, depositum refunderes ikke
  - mindre end 1 måned før kursusstart refunderes den indbetaslte kursusafgif og depositum ikke

Bemærk:  Under Covid-19 situationen er refusionsreglerne lempede, se artikel ovenfor.

Erhvervsrejsesygeforsikring 
DSMM har tegnet en Erhvervsrejsesygeforsikring, der på udenlandske kurser dækker omkomstninger ved sygdom eller skade indtrådt under kursusperioden – fra man tager hjemmefra, til man er hjemme igen.

Aflysning af planlagte kurser
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet og økonomi på kurserne forbeholder DSMM sig ret til at aflyse kurser, hvis antallet af kursister skønnes at være for lavt, hvis en lærer bliver syg, hvis der er problemer med kursusstedet eller af andre særlige årsager. I så fald refunderer DSMM det indbetalte depositum og kursusafgift og/eller tilbyder en plads på det førstkommende kursus med samme indhold.

Forbehold
DSMM tager forbehold for eventuelle aflysninger, kursustilmeldinger/-betalinger, trykfejl eller ændringer i tid, sted, pris, forplejning samt force majeure. Ligeledes hæfter DSMM ikke for eventulle direkte eller indirekte tab, som tilmeldte kursister måtte have som følge af aflysning af et kursus.

I tilfælde af væsentlige kursusændringer vil DSMM kontakte tilmeldte kursister direkte.

Fortrolighedspolitik
DSMM forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. DSMM videregiver ikke informationer om kursister eller medlemmer til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. DSMM sælger/bortgiver ikke navn, adresse, e-mail, kreditkort eller personlige data på kursister eller medlemmer til nogen tredjepart. Skulle vi få behov i dén retning, vil det ikke ske uden kursisternes eller medlemmernes forudgående tilladelse. Før hvert kursus udsendes til kursisterne en deltagerliste med navn, postnummer, telefonnummer og mailadresse, så man kan arrangere evt. samtransport.

Kursussekretær
Træffes på e-mail: 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Der er kommet en ny funktion på hjemmesiden, hvor medlemmer kan se en oversigt over deres egen kursusdeltagelse siden 2004.

Siden nås ved at man logger sig ind, finder "Medlemsdel" yderst til højre på den blå bjælke - og derefter klikker på "Dine kurser".

Hvis du har deltaget i DSMM-kurser, hvor du ikke er medtaget på listen, må du meget gerne sende oplysning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., ledsaget af kopi af kursusbeviset. Så vil vi supplere oversigten, så den bliver så fuldstændig som mulig.

Derudover er der i kolonne i højre side kommet en ny oversigt over Kommende kurser. Dér kan man klikke sig ind på beskrivelse af kurset, se hvor kurset hører til i kursusoversigten ("Kursusdiamanten") - og der er såmænd også en knap nederst, hvor man kan tilmelde sig kurset.

Torben modtager af DSMM’s nye uddannelsespris, Halberg-prisen Halberg prisen

Torben Halberg har grundet alder valgt at gå på pension som underviser i DSMM med virkning fra 2020.
Det blev til 33 år hvor Torben har været en dybt engageret underviser og forfatter til store mængder undervisningsmateriale. Han er bl.a. medforfatter af Lærebog i manuelle teknikker.
Vi er mange som gerne vil takke Torben for hans fantastiske undervisning og enestående overblik over den muskuloskeletale medicin. Vi vil med varme i hjertet tænke tilbage på Torbens undervisning. Specielt de første 2 timer på Masterkurserne, hvor han bevægede sig op i et højere luftlag og gav os kursister (måske kortvarig) en fornemmelse af hvordan hele den muskuloskeletale medicin hænger sammen. Et øjebliks faglig lykke. Mange af os husker Torbens varme hænder, når man var heldig at blive hans model. Han kunne mærke vævet, spændingen og releasen, så man forlod lejet med en lethed i kroppen. Dyb inspiration for kursister og lærere: det her vil jeg også kunne.
I september 2020 lykkedes det os, trods Corona-situationen, at samle en lille flok fra bestyrelse- og lærergruppen for at tage ordentligt afsked med Torben.
Her fik Torben overrakt en ny indstiftet uddannelsespris, Halbergprisen. Prisen er tiltænkt lærere, som på helt usædvanlig vis kan formidle budskabet om den muskuloskeletale medicin, så det står lysende klart for kursisten, hvordan han/hun skal diagnosticere, teste, behandle, re-teste og instruere i øvelser samt informere patienten og lægge en plan. Egenskaber som DSMM gerne så formidlet til alle praktiserende læger.
Med prisen fulgte et maleri af Vignir Jóhannsson og 10.000 kr.

DSMM's generalforsamling 2021 vil blive holdt som Zoom-møde, da vi ikke forventer at kunne få lov til større fysiske mødearrangementer.

Dagsorden efter vedtægterne, som kan læses HER

Nærmere detaljer med dagsorden, noget om tilmelding og teknisk vejledning kommer senere.