Vi har været meget længe undervejs med denne nye side, men nu er den i luften.

Vi har ønsket at få lidt mere farver på siden, men vigtigst har det været at få mulighed for at lægge kursusmateriale på, som alle medlemmerne kan få mulighed for at få udbytte af.

Derudover har vi ønsket at få etableret en database med undervisningsmateriale til brug for nuværende og kommende lærere.

Men også væsentligt materiale til brug ved driften af DSMM har vi villet have på en fælles platform, så også kommende bestyrelser kan finde aftaler/kontrakter, der er indgået tidligere - og som hidtil har ligget på tidligere bestyrelsesmedlemmers private computere.
Nu kan vi få samlet det hele, så kontinuiteten kan holde.

Bemærk også Danmarkskortet, hvor de diplomlæger, der tager imod patienter, nemt kan lokaliseres. Ses nederst under Diplomlæger.
Det gør det nemmere at finde en muskuloskeletal behandler - i nærheden af hvor patienten bor eller færdes.

Og så kan den nye hjemmeside iøvrigt også bruges fra Smartphones.