Kære DSMM’s medlemmer

Vi vil gerne invitere til Det Nationale Rygsymposium 2023, som afholdes d. 6. september 2023, centralt i landet på Park Hotel i Middelfart. Det er muligt at sikre sig billet til 993 DKK incl. moms (795 DKK ex. moms) inkl. lækker forplejning hele dagen og et spændende program. 

Dette kan du bl.a. få ud af deltagelse på Det Nationale Rygsymposium:
- Ny viden om håndtering af medicinske og kirurgiske rygpatienter, som kan benyttes direkte i egen klinisk praksis efterfølgende.
- Udvidet netværk med andre tværfaglige klinikere fra hele landet.
- Massevis af betydningsfuld forskning og lærerige kliniske oplæg omkring håndtering af psykologiske/sociale faktorer, patientinformation, brug af smertestillende medicin samt kirurgi.
Det og meget mere får du ved at deltage i Det Nationale Rygsymposium 2023 – Vi håber at se så mange som muligt fra hele landet, især håber vi at rigtig mange læger vil deltage.

Link til tilmelding:
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=4461c024-f29a-4569-bb22-20124a641e2f&r=KursusValg.aspx?id=98028 

Om Det Nationale Rygsymposium 2023 :

Det Nationale Rygsymposium samler endnu en gang vigtig viden for alle klinikere på rygområdet. Vi bygger oven på erfaringerne fra det første symposium 2021 og fastholder et klinisk fokus med oplæg, som er inspirerende og direkte anvendelige i deltagerens praksis efterfølgende. Vi har sammensat et program med oplæg fra patienter, erfarne klinikere og visionære forskere fra ind- og udland, som med udgangspunkt i egen forskning og praksis vil være med til at belyse, hvordan vi bedst håndterer rygpatienter på tværs af sektorer.
For at sikre sammenhængende patientforløb er der behov for større indbyrdes kendskab og samarbejde mellem aktørerne på rygområdet. Det Nationale Rygsymposium har derfor repræsentation fra en bred vifte af aktører på tværs af faggrupper fra både primær- og sekundærsektor.
Det Nationale Rygsymposium henvender sig til alle faggrupper på tværs af sektorer som har berøring med rygområdet. Herunder kiropraktorer, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker med flere.

Peter Thinggaard
Ansvarlig koordinator 
Enhed for Tværsektorielt Samarbejde
Rygcenter Syddanmark