Det er i bestyrelsen og lærer-gruppen besluttet, at de fleste DSMM-kurser gennemføres i Corona-tiden, så længe myndighederne tillader det.

Vi bestræber os på at overholde myndighedernes krav om afstand og hygiejne.
Vi er også klar over, at det er et manuelt kursus, og det kan ikke undgås, at der vil være tæt kontakt ved træning ved lejerne.
Vi vil opfordre til, at det er de samme 2-3 personer, der arbejder sammen under hele kurset.
Der vil være ansigtsmasker og håndsprit til alle.

Hvis du ikke føler dig rask, skal du naturligvis melde afbud til kurset.
Hvis du føler dig utryg ved disse forhold, kan du melde fra.

NYT: 
På de de kommende kurser har vi lempet reglerne for afbud:

Ved afbud tidligere end 3 måneder inden kursusstart refunderes hele kursusgebyret, incl. depositum.
Ved afbud 4 uger til 3 måneder inden kursusstart refunderes kursusgebyret, excl. depositum.
Ved afbud fra 1 uge til 4 uger inden kursusstart refunderes 50% af kursusgebyret.
Ved afbud senere end 1 uge inden kursusstart refunderes kursusgebyret ikke.

Såfremt Myndighederne, kursusstedet eller DSMM aflyser et kursus, refunderes hele kursusgebyret, incl. depositum.

På bestyrelsens og uddannelsesudvalgets vegne
Helle Borgstrøm og Charlotte Voglhofer