Masterkurset er desværre aflyst. Men der er mulighed for at komme på MET-Manipulationskurset den 8. - 11. oktober 2020.

Det bliver et overbygningskursus på et niveau lige under Masterkursus. Derfor kan diplomlæger indregne dette kursus i deres recertificering på linie med Masterkursus.

Diplomlægen forpligter sig til at vedligeholde sine kompetencer ved at deltage i min. 2 kurser i DSMM regi inden for 5 år, hvoraf det ene skal være et Masterkursus.

Reglerne for recertificering af diplomlæger trådte i kraft i 2015. Så hvis du mangler et Masterkursus for at opfylde recertificeringsbetingelserne, kan du tage på MET-Manipulationskursus til oktobert i stedet.