Tilmelding
Det er kun læger, fysioterapeuter og kiropraktorer, som kan tilmelde sig DSMM kurser.

Tilmeldingen er bindende, når tilmeldingsfristen er passeret.

Tilmeldingsfrist
DSMM skal booke kursusophold/-rejse i god tid, hvilket har indflydelse på kursisternes tilmeldingsfrist.

  • Kurser i Danmark - tilmeldingsfristen er 3 måneder inden kursusstart
  • Kurser på La Santa - tilmeldingsfristen er 6 måneder inden kursusstart

Pris/kursusafgift
Kursusafgiften for kurser afholdt af DSMM inkluderer som oftest både ophold, rejse (udland) og forplejning.

Depositum
For at man ikke skal afholde hele kursusafgiften allerede ved tilmelding, opkræver DSMM et depositum på DKK 1.500,- ved tilmelding til alle kurser.

Ved afbud til kursus efter at tilmeldingsfristen er passeret, refunderes depositum ikke.

Indbetaling af restbeløb
Restbeløbet skal indbetales senest 2 måneder inden kursusstart.

DSMM fremsender en e-mail til alle kursister med et betalingslink 14 dage inden sidste frist for indbetaling af restbeløbet.

Manglende betaling
Er restbeløbet ikke DSMM i hænde den anførte dato for indbetaling, er kursisten automatisk afmeldt fra kurset, og det indbetalte depositum refunderes ikke.

Betaling - Online
Betaling kan foretages online med VISA, VISA-Dankort, Mastercard eller MobilePay.

DSMM benytter en godkendt betalingsgateway, der krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at informationer ikke kan aflæses af uvedkommende.

Afbud
Indtil 7 dage inden kursusstart er det muligt for medlemmer at logge ind på hjemmesiden og selv afmelde sig kurset. Herefter skal afbud ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og behandles i henhold til nedenstående retningslinjer.

Depositum refunderes ikke ved afbud til kursus efter tilmeldingsfristens udløb.

Ved afbud til kursus:

  • Inden tilmeldingsfristen refunderes hele den indbetalte kursusafgift.
  • Fra sidste tilmeldingsfrist og indtil 1 måned inden kursusstart refunderes 50% den indbetalte kursusafgift. Depositum refunderes ikke.
  • Mindre end 1 måned før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift og depositum ikke.

Afbestillingsforsikring
Ved udlandskurser tegner DSMM afbestillingsforsikring, både for selve kursusafgiften og for rejse- og opholdsomkostningerne. Afbestillingsforsikringen holder kursisten økonomisk skadesløs, såfremt man er forhindret på grund af akut sygdom eller lignende hos én selv eller i nærmeste familie, idet selve forsikringspræmien dog ikke refunderes. Forsikringen er obligatorisk og indeholdt i henholdsvis kursusafgiften og rejseprisen.

Erhvervsrejsesygeforsikring
DSMM anbefaler alle kursister at tegne en Erhvervsrejsesygeforsikring, da det ikke er indeholdt i kursusafgiften.

Flytte tilmelding til et tilsvarende senere kursus
Ønsker man at flytte sin tilmelding til et tilsvarende senere kursus, skal dette ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og det behandles af DSMM i henhold til nedenstående retningslinjer.

  • DSMM hjælper så vidt det er muligt og omkostningsfrit med at flytte tilmeldingen til et tilsvarende senere kursus.
  • Kursisten afholder selv alle eventuelle omkostninger i forbindelse med ændring eller tilkøb af ophold, forplejning og flybillet til kurser udenfor Danmark.

Overdragelse af pladsen til anden deltager
Ved sygdom eller anden hindring, forsøger DSMM gerne at hjælpe kursisten med omkostningsfrit at overdrage pladsen på kurset til en anden deltager. Kursisten afholder selv alle eventuelle omkostninger i forbindelse med ændring eller tilkøb af ophold, forplejning og til kurser udenfor Danmark også flybillet.

Aflysning af planlagte kurser
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet og økonomi på kurserne, forbeholder DSMM sig ret til at aflyse kurser, hvis antallet af kursister skønnes at være for lavt, eller hvis en lærer bliver syg. I så fald refunderer DSMM det indbetalte depositum og kursusafgift og/eller tilbyder en plads på det førstkommende kursus med samme indhold.

Forbehold
DSMM tager forbehold for eventuelle aflysninger, trykfejl eller ændringer i tid, sted, pris, kursustilmeldinger/betalinger, forplejning eller indhold samt force majeure. Ligeledes hæfter DSMM ikke for eventulle direkte eller indirekte tab, som tilmeldte kursister måtte have som følge af aflysning af et kursus.

Det er derfor vigtigt, at man løbende på www.dsmm.org holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Fortrolighedspolitik
DSMM forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. DSMM videregiver ikke informationer om kursister eller medlemmer til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. DSMM sælger ikke navn, adresse, e-mail, kreditkort eller personlige data på kursister eller medlemmer til nogen tredjepart uden kursisternes eller medlemmernes forudgående tilladelse.

Kursussekretær
Træffes på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DSMM d. 13. maj 2019