Yngre læger, der har fået bevilget gratis/rabat Basiskursus

                                                                             Medlem?   Kurser

2013 Michael Hajmadi-Pedersen Almen medicin     +           MET A-14
         Birthe Nørby Madsen Almen medicin                           Årsmøde-14

2014 Ida Møller Riis Almen medicin
         Maibritt Bruun Andersen Almen medicin

2015 Thomas Andersen Almen medicin
         Mads Münster Karlsson Rheumatologi

2016 Mette T. Jansen Almen medicin
         Breeze Diggle Almen medicin                          +           Årsmøde17, MFR-CST17
         Mie Lembke Almen medicin                                          Årsmøde-14

2017 Line Koppel Almen medicin