I DSMM opfordrer vi ofte og gerne vore kursister til at melde sig ind i foreningen, og af og til får jeg spørgsmålet: hvorfor nu det?
DSMM er et fagligt selskab under Læge Videnskabelige Selskaber (LVS). DSMM varetager undervisningen af læger i muskuloskeletal medicin (MM).
Uden medlemmer vil der ikke være noget selskab og ingen undervisning af læger i MM i Danmark.

Vi har søgt Sundhedsstyrelsen om at gøre MM til et egentligt speciale, så undervisningen kunne ligge på universitetet og blive en del af lægeuddannelsen. DSMM fik et grundigt svar, hvor der bl.a. stod (hele svaret fra Sundhedsstyrelsen kan ses på DSMM.org):

”Vi finder, at fagområdet muskuloskeletal medicin på bedste vis er forankret i jeres selskab med en løbende validering af denne og registreret i LVS. Hermed sikres, at områdets videnskabelige evidens og faglige udvikling stadig varetages inden for lægeområdet.”

Så vi hænger altså på ansvaret for at uddanne danske læger i Muskuloskeletal Medicin.
Men som jer, der har været på vore kurser, nok kan fornemme, er vi ikke kede af ansvaret. Vi brænder for faget og ser gerne, at så mange læger som muligt kender til MM - og gerne går videre med den 300 lektioners diplomuddannelse.
”Vi” er:
• alle DSMM’s medlemmer, som har indflydelse via den årlige generalforsamling
• bestyrelsen, som ulønnet administrerer foreningen
• lærerne, som er lønnet for hvert kursus de underviser på

Lægeforeningen har indført et nyt registreringssystem, som gør det meget nemmere at overskue hvad man betaler til i Lægeforeningen, inkl. de selskaber man er medlem af. Bagsiden er, at det tager ”et enkelt klik” at melde sig ud. – Det kan vi godt mærke i DSMM.

Det er selvfølgelig nærliggende at tænke, at bare fordi man har været på et enkelt kursus, behøver man ikke også at være medlem af selskabet - det er der nok andre, der holder i gang.

Antallet af medlemmer er et indirekte udtryk for interessen for faget.
Men herudover er medlemstallet proportionalt med vores indflydelse og mulighed for at deltage internationalt.
Gennem det internationale samarbejde med andre landes muskuloskeletale selskaber (I den verdensomspændende organisation FIMM, den europæiske ESSOMM og den videnskabelige IAMMM) sikrer DSMM sig den videnskabelige evidens og faglige udvikling, der er nødvendig for at vi kan kalde os et lægefagligt selskab.
Jeg skal nu for 5. gang deltage i FIMMs generalforsamling og indrapportere et medlemstal, der er faldet fra 603 til nu 440. Kommer vi under 400 medlemmer, regnes vi for et lille selskab. Det er trist.

Nye medlemmer efterspørger personlige fordele ved et medlemskab - ud over at støtte fagligheden i selskabet.
• Alene medlemmer har adgang til undervisningsmaterialet
• Som medlem modtager man nyhedsbreve bl.a. vedr. kommende kurser
• Det er under overvejelse i bestyrelsen at give rabat på kursuspriserne for medlemmer

Så budskabet er: overvej din interesse for muskuloskeletal medicin før du trykker ”Udmeld” på medlemskab af DSMM. (Man er automatisk passiv medlem fra man fylder 70 år).
Er du ikke medlem så overvej, om du vil støtte den faglige udvikling i MM.

Med ønske om et fortsat aktivt selskab, som kan udbrede kendskabet og udvikle evnerne til at udføre muskuloskeletal medicin hos danske læger

Helle Borgstrøm
Formand

Kommenter gerne dette indslag med besked direkte til mig på adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på Manuel Medicin DK på facebook