LÆRERGRUPPEN

 

Fra venstre:
Finn Johannsen, reumatolog i Farum
Helle Borgstrøm, praktiserende læge, MM-klinik i Annisse
Morten Storgaardf Rask, praktiserende læge i Skanderborg
Karen Goss, praktiserende læge i Malling
Frederikke Uldall Urne, praktiserende læge på Østerbro
Annette Mielby, praktiserende læge i Måløv
Charlotte Voglhofer, praktiserende læge i Køge
Lars Faldborg, praktiserende læge i Odder
Catrine Neble, praktiserende læge på Frederiksberg
Berit Schiøttz-Christensen, reumatolog, professor i almen medicin, SDU

Fraværende:
Peter Silbye, praktiserende læge, MM-klinik i Køge
Jørn Mortensen, fysioterapeut