LÆRERGRUPPEN

Forreste række fra venstre:
Lars Faldborg, praktiserende læge i Odder
Finn Johannsen, rheumatolog i Farum
Annette Mielby, praktiserende læge i Måløv
Lisbeth Wemmelund, praktiserende læge, Århus (afgået)
Torben Halberg, praktiserende læge, Hillerød (afgået)
Charlotte Voglhofer, praktiserende læge i Køge

Bageste række fra venstre:
Helle Borgstrøm, praktiserende læge, Annisse
Peter Silbye, praktiserende læge, Køge
Tore Karsø, praktiserende læge i Malling (afgået)
Karen Goss , praktiserende læge i Malling

Mangler på billedet:
Morten Rask, praktiserende læge i Skanderborg
Berit Schiøttz-Christensen, rheumatolog, professor SDU
Frederikke Uldall Urne, praktiserende læge på Østerbro, Kbh
Assistent Katrine Neble, praktiserende læge på Frederiksberg