KURSERNE ER TÆNKT SOM EN KURSUSRÆKKE, SE "KURSUSDIAMANTEN", OG LÆS OM DE ENKELTE KURSER FOR AT SE, HVAD DE INDEHOLDER.

Rækkefølgen af kurserne er planlagt, så forståelse og indlæring optimeres, når man følger pilene.
De to grundkurser, Rygkursus og Ryg- og idrætsmedicin, er ligeværdige. Ét af disse kurser er en forudsætning for at kunne tage kurser på overbygningen.
Årsmøder svæver lidt ved siden af, da de kan tilgås frit.
Der er mulighed for Counterstrain-Myofascial Release A direkte efter Grundkursus, MEN forudgående deltagelse i MET A vil lette forståelse og indlæring.
Gennemførelse af MET A  er en forudsætning for deltagelse i kurset Idræts- og overbelastningsskader.
Inden deltagelse på Masterkursus tilrådet det, at alle Overbygningskurser er gennemgået.

Lærebogen udleveres, incl. i kursusprisen, på både Rygkurset og Ryg- og idrætsmedicinkurset.
Counterstrainbogen udleveres, incl. i kursusprisen, på Counterstrain-Myofacial Release kurset.

Ad hoc kurser: Ved behov er der mulighed for andre kurser, f.eks. Nålekursus.
Formanden for Uddannelsesudvalget hjælper gerne med valg af kurser.


Formand for Uddannelsesudvalget:

Speciallæge i Almen Medicin
Charlotte Voglhofer
Vestergade 21, 1.
4600 Køge
Telefon: 56 65 13 31 / 43 90 33 90
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tøj- og videoetikette

Her kan du læse lidt om hensigtsmæssig påklædning på kurserne, ligesom reglerne for video- og fotooptagelse er beskrevet.

 

SE - Systematisk efteruddannelse
Den diagnostiske udfordring i kombination med basal undersøgelsesteknik
(3-dages kursus - 24 lektioner)

Kurset er godkendt til 2 dages Systematisk Efteruddannelse og 1 dag selvvalgt efteruddannelse. 
Her skal vi gennem den diagnostiske proces med uspecifikke symptomer inkl. de vegetative symptomer.
Her kombinerer vi vores undersøgelsesteknik med den diagnostiske proces, så vi når frem til de rigtige diagnoser og får fundet de syge, og de raske forbliver raske.
Efter dette kursus har du fået kendskab til den diagnostiske vej fra patientens symptomer til valg af den rigtige undersøgelsesteknik, parakliniske undersøgelser og valg af billeddiagnostik. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? Så er du godt klædt på til at give en forklaring og behandlingsplan til din patient.

Rygkursus i muskuloskeletal medicin (tidl. Basiskursus)
(4-dages kursus - 33 lektioner), Vejle

Bevægeapparatet kan være svært. Dette kursus giver dig overblik, og gør det mere tilgængeligt at arbejde med bevægeapparatet i en travl hverdag.

Kurset er det obligatoriske grundkursus i faget muskuloskeletal medicin. Du lærer at undersøge og behandle den dårlige ryg, ligesom du bliver undervist i at diagnosticere skulderlidelser og muskulære ubalancer omkring hofte og bækken. Via teoretiske oplæg og gentagen træning tilegner du dig praktiske færdigheder i diagnostik, bløddelsbehandling og andre behandlingsteknikker. Dette er undersøgelses- og behandlingsgreb, som du umiddelbart kan anvende i konsultationen efter kursus.

Typiske patienter du vil kunne hjælpe og se på med andre øjne efter dette kursus: Patienter med smerter i nakke, thorax, hofte, lænd, skulder, samt patienter med hovedpine, svimmelhed og whiplash symptomer. Symptomer som fylder en stor del af hverdagen i almen praksis.

Efter at have gennemført dette Grundkursus i muskuloskeletal medicin har du mulighed for at deltage i overbygningskurserne.

Dette kursus kan sidestilles fuldt ud med:

(GRUNDKURSUS) Ryg- og idrætsmedicinkursus
(5 dages kursus - 40 lektioner), LaSanta, Lanzarote

Bevægeapparatet kan være svært. Dette kursus giver dig overblik, og gør det mere tilgængeligt at arbejde med bevægeapparatet i en travl hverdag.

Kurset er det obligatoriske grundkursus i faget muskuloskeletal medicin. Du lærer at undersøge og behandle den dårlige ryg, ligesom du bliver undervist i at diagnosticere skulder lidelser og muskulære ubalancer omkring hofte og bækken. Via teoretiske oplæg og gentagen træning tilegner du dig praktiske færdigheder i diagnostik, bløddelsbehandling og andre behandlingsteknikker. Dette er undersøgelses- og behandlingsgreb, som du umiddelbart kan anvende i konsultationen efter kursus.

Typiske patienter du vil kunne hjælpe og se på med andre øjne efter dette kursus: Patienter med smerter i nakke, thorax, hofte, lænd, skulder, samt patienter med hovedpine, svimmelhed og whiplash symptomer. Symptomer som fylder en stor del af hverdagen i almen praksis.

Vi vil også komme ind på de hyppigste idrætsskader i bevægeapparatet. I bliver undervist i træningsfysiologi og idrætsskader både de akutte og de belastningsudløste. I vil få styr på undersøgelses- og behandlingsteknik af idrætsskader, og vi vil komme ind på rehabilitering og øvelsesbehandling via en helt ny app med interaktivt træningsprogram til de hyppigste lidelser i bevægeapparatet.
Efter at have gennemført dette Grundkursus i muskuloskeletal medicin har du mulighed for at deltage i overbygningskurserne nævnt nedenfor.

Overbygningskurser:

 

MET A, Muskel-Energi-Teknik A
(4-dages kursus - 33 lektioner), Vejle

Dette kursus er en videreudbygning af Rygkurset. Du lærer at beherske den funktionelle diagnostik med sjalsgrebet og behandle med MET.

Teknikken er blid og atraumatisk. På MET A kurset lægges der vægt på den biomekaniske og neurofysiologiske baggrund for behandlingsteknikken, samt på diagnostik og behandling af dysfunktioner i hele ryggen, inklusiv costae.

Patienter som du vil se på med andre øjne og selv kunne hjælpe: Patienter med hovedpine, øvre cervical syndrom, thorakale smerter samt patienter med cardielle-, gastrointestinale- og urogenitale symptomer på baggrund af dysfunktion i bevægeapparatet.

MET A er første kursus i en kursusrække og efterfølges af MET B.

MET B, Muskel-Energi-Teknik B
(4-dages kursus - 33 lektioner), Vejle

MET B er et fortsættelseskursus af MET A kurset og omhandler foruden repetition og optimering af en del af teknikkerne fra MET A også diagnostik og behandling af under- og overekstremiteterne samt bækken.

Her bliver du endvidere for første gang introduceret til manipulationsteknikkerne.

Koncepterne kan herefter anvendes i alle kroppens regioner.


De symptomer du vil kunne diagnosticere og behandle efter kurset er bl.a.: Bækkensmerter, bækkenløsning hos gravide, skuldersmerter, tennis- og golfalbue, recidiverende forstuvninger og fodsmerter.

Det er en forudsætning, at MET A kurset er gennemført.

Kombineret MET-Manipulation - kombineret Muskel Energi Teknik og manipulationsteknik
(4 dages kursus - 33 lektioner)

Dette kursus er et kombineret kursus – og et overbygningskursus til MET kurserne. Det tager udgangspunkt i vores dagligdag, hvor en MET behandling lige kan mangle det sidste ”lille notch” – manipulation - i at ville lykkes.

Kurset vil fokusere på indlæring og implementering af de forskellige manipulationsteknikker, der med fordel kan anvendes i samspillet med MET.
Det er en forudsætning, at både MET A og MET B kurset er gennemført.

Idræts- og overbelastningsskader (Tidl. Øvelseskursus )
(5 dages kursus - 40 lektioner), LaSanta, Lanzarote

Dette kursus bygger på et neurofysiologisk øvelseskoncept og omfatter diagnostik og behandlingsteknikker, der kan anvendes både i almen praksis og indenfor det idrætsmedicinske område.

Den smerteplagede eller skadede patient kan vurderes og behandles alene på baggrund af dette koncept – byggende på Jandas principper om stram postural og svag fasisk muskulatur. Desuden indlæres en vurdering af hele den overordnede motoriske kontrol af de enkelte muskler og muskulære dysfunktioner.

Øvelsesbehandling er desuden grundlaget for al efterbehandling af muskuloskeletale lidelser og kan tjene som recidivprofylakse. Der er i 2017 udarbejdet et nyt kursusmateriale med nye billeder og beskrivelse af hjemmeøvelserne. Kursisterne får også øvelserne udleveret på en USB nøgle lige til at udprinte til patienterne.

På kurset undervises der også i risici og skadesmekanismer i forbindelse med vore patienters motions- og sportsudøvelse. La Santa er valgt som kursussted, fordi stedets faciliteter muliggør, at kursisterne i løbet af kurset får praktisk kendskab til biomekaniske forhold, bevægemønstre og ikke mindst skader under udøvelse af forskellige typer sport. Gennemført MET A  kursus er en forudsætning for deltagelse i Idræts og overbelastningsskade kurset.

Counterstrain og Myofascial Release A
(3-dages kursus - 24 lektioner), Vejle

Counterstrain, CST, og Myofacial Release, MFR, er to blide behandlingsformer, som tilstræber at give patienten en umiddelbar smertelindring.

CST er en indirekte teknik, hvor man arbejder væk fra den restriktive barriere mod et "balance point", hvor der er mindst mulig vævsspænding i alle planer. Ved passiv lejring af patienten opnås en reduktion i de uhensigtsmæssige proprioceptive aktiviteter i det dysfungerende område - og patienten får herved en smertelindring.

MFR tager udgangspunkt i vævets visco-elastiske og neuromuskulære egenskaber, og kan anvendes både op mod barrieren og bort fra denne.

På Kurset får du optimeret din evne til at mærke spændinger i vævet.
Begge behandlingsmetoder kan bruges til meget akutprægede patienter, hvor anden behandling ikke er mulig. Men teknikkerne er også meget anvendelige til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet, osteoporose eller smerter omkring arvæv.

Dette kursus omhandler primært columna og costae.

Counterstrain og Myofascial Release B
(3-dages kursus - 24 lektioner) Vejle

Dette kursus er en fortsættelse af Counterstrain og Myofascial Release A kurset og omhandler foruden repetition og optimering af en del af teknikkerne fra CST-MFR A også diagnostik og behandling af under- og overekstremiteterne, inkl. skulder.

Efter dette kursus kan du anvende CST og MFR koncepterne i alle kroppens regioner.
For deltagelse er det en forudsætning, at CST-MFR A kurset er gennemført.

Masterkursus - Integrerede direkte og indirekte teknikker
(3-dages kursus - 24 lektioner) Vejle

Dette kursus er et integreret overbygningskursus, hvor alle behandlingsteknikker blandes, så behandlingsforløbet kommer til at ligne vores dagligdag så meget som muligt. 

Emnerne er forskellige fra kursus til kursus. Aktuelt har vi en kursusrække med Michael Kuchera fra USA. Kurserne kan tages uafhængig af hinanden. Se annonceringen af det aktuelle kursus. 

For at få det maksimale ud af Masterkurset anbefales det, at man har gennemført alle overbygningskurser. Er du i tvivl, om du er klar til  Masterkursus, kan du kontakte uddannelsesudvalgsformanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Nålekursus – Intramuskulær stimulation og ledpunktur
(3-dages kursus - 24 lektioner)

Dette kursus er tænkt som et supplement til DSMM’s øvrige kurser. Indholdsmæssigt fokuseres der på, hvad vi som læger kan behandle med en kanyle eller med en nål, når patienten har problemer i bevægeapparatet.

Smerteteori omtales og praktisk smertediagnostik indøves. Injektionsvejene til kroppens store led vil blive gennemgået. Hvornår er der indikation for steroid? Har man gavn af ultralyddiagnostik ved led- og muskelskader? Der vil blive undervist i basale forhold vedrørende akupunktur, triggerpunkt akupunktur og segmentær akupunktur. Især disse to sidste områder af akupunkturen er et meget værdifuldt supplement til den manuelle medicin.


Dette kursus udbydes ikke rutinemæssigt, men kan sættes op ved efterspørgsel.