Kurserne ligger i 3 niveauer. læs om de enkelte kurser for at se, hvad de indeholder.

De to Grundkurser - Rygsmerter & idrætsmedicin og Rygsmerter, undersøgelses- og behandlingsstrategi - er ligeværdige.

Efter gennemførelse af ét af disse to Grundkurser vælger man selv, i hvilken rækkefølge man ønsker at tilmelde sig de øvrige Grund- og Overbygningskurser.

Inden deltagelse på Masterkursus tilrådes det, at man har et godt kendskab til MET, CST/MFR og ledmobilisering.

Årsmøder kan tilgås frit.

Lærebogen udleveres, incl. i kursusprisen, på de to Grundkurser Rygsmerter & idrætsmedicin og Rygsmerter - undersøgelses- og behandlingsstrategi.
Counterstrainbogen udleveres, incl. i kursusprisen, på Myofacial Release-Counterstrain kurset.

Formanden for Uddannelsesudvalget hjælper gerne med valg af kurser.

Tøj- og videoetikette. Her kan du læse lidt om hensigtsmæssig påklædning på kurserne, ligesom reglerne for video- og fotooptagelse er beskrevet.

Formand for Uddannelsesudvalget:

Speciallæge i Almen Medicin
Charlotte Voglhofer
Vestergade 21, 1.
4600 Køge
Telefon: 56 65 13 31 / 43 90 33 90
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udenfor kategori

 

Akupunktur og blokadebehandling (i DK)

2 dages kursus - 16 lektioner

Akupunktur og blokader er et vigtigt supplement til behandlingen af bevægeapparatslidelser. 

Smerter i bevægeapparatet har i mange tilfælde en inflammatorisk komponent (eks. synovit, bursit, tendinit), hvorfor injektion med binyrebarkhormon (”blokade”) kan være indiceret. Indikation og kontraindikation for blokader vil blive gennemgået, og du vil få demonstreret de blokader, som kan gives i almen praksis uden anvendelse af ultralydscanning.

Smerteteori omtales og praktisk smertediagnostik indøves. Der vil blive undervist i basale forhold vedrørende akupunktur, triggerpunkt akupunktur og segmentær akupunktur. Især disse to sidste områder af akupunkturen er et meget værdifuldt supplement til den manuelle medicin.


Årsmøder

Årsmøderne har forskellige emne fra møde til møde. Afholdes ikke hvert år. Der henvises til annonceringen af hvert enkelt Årsmøde.

 

Grundkurser

 

SE (i DK)

3 dages kursus – 24 lektioner

Aktuelle SE emner for almen praksis. Vi vil integrere emnerne, så der skabes et overblik over udredning, test og behandling af patienter med aktuelle lidelser i vores kliniske hverdag.

 

Rygsmerter og idrætsmedicin (på LS)

5 dages kursus – 40 lektioner

Basalt rygkursus, hvor indgangsvinklen er patienten, der præsenterer sig i almen praksis med smerter i nakke, skulder, ryg, lænd og hofter. 

Hvad er fokuspunkter i anamnesen, og hvordan griber vi den objektive undersøgelse systematisk an?

Gennem den diagnostiske proces differentieres mellem specifikke og uspecifikke rygsmerter, og patienter med rodtryk eller andre potentielt alvorlige sygdomme diagnosticeres umiddelbart.

Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - skal vi supplere med billeddiagnostik?

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale Kliniske Retningslinjer og Forløbsprogrammer.

Når vi er igennem den diagnostiske proces, vil vi introducere manuelle behandlingsteknikker, som kan anvendes direkte fra test til behandling og kan bruges i den kliniske hverdag i almen praksis. Efter manuel behandling skal patienten fortsætte med træningsprogrammer, som kort introduceres.

Dette kursus introducerer dig til de basale manuelle behandlingsgreb og er det kursus, der giver adgang til de øvrige kurser i manuelle behandlingsteknikker.

Da lokalisationen er La Santa, vil vi tage et idrætsmedicinsk udgangspunkt i nogle af de smerter der præsenteres.

Rygsmerter, undersøgelses- og behandlingsstrategi (i DK)

4 dages kursus – 33 lektioner

Basalt rygkursus, hvor indgangsvinklen er patienten, der præsenterer sig i almen praksis med smerter i nakke, skulder, ryg, lænd og hofter. 

Hvad er fokuspunkter i anamnesen, og hvordan griber vi den objektive undersøgelse systematisk an?

Gennem den diagnostiske proces differentieres mellem specifikke og uspecifikke rygsmerter, og patienter med rodtryk eller andre potentielt alvorlige sygdomme diagnosticeres umiddelbart.

Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - skal vi supplere med billeddiagnostik?

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale Kliniske Retningslinjer og Forløbsprogrammer.

Når vi er igennem den diagnostiske proces, vil vi introducere manuelle behandlingsteknikker, som kan anvendes direkte fra test til behandling og kan bruges i den kliniske hverdag i almen praksis. Efter manuel behandling skal patienten fortsætte med træningsprogrammer, som kort introduceres.

Dette kursus introducerer dig til de basale manuelle behandlingsgreb og er det kursus, der giver adgang til de øvrige kurser i manuelle behandlingsteknikker.

 

Smerter i arme og ben samt idrætsmedicin (på LS)

5 dages kursus – 40 lektioner

Smerter i skulder, albue, hånd og hofte, knæ, fod er hyppigt forekommende i almen praksis og kan være en stor udfordring for den praktiserende læge. På dette kursus vil du lære at stille diagnosen på ca 95% af skaderne ved validerede tests og derefter lave en behandlingsstrategi målrettet den enkelte patients behov. Vi gennemgår den objektive undersøgelse og diskuterer, hvilke parakliniske prøver, inkl. billeddiagnostik, vi skal anvende.

Der er mange årsager til smerter i arme og ben. Du vil lære at skelne mellem akutte skader, overbelastningsskader, degenerative skader, herunder arthrose, og inflammatoriske reumatiske sygdomme. Hvornår kan vi klare problemerne selv, og hvornår skal vi henvise?

Opdateret viden vil blive fremlagt vedr. artrose og artrit.

Vi vil se på idrætsrelaterede led- og overbelastningsskader og diskutere, hvilken træning disse patienter – og patienter med øvrige ledproblemer – kan have gavn af både som behandling og som primær og sekundær profylakse.

 

Træning som behandling (på LS)

5 dages kursus – 40 lektioner

Idræts og overbelastningsskader fylder meget i almen praksis. 

Musklerne er motoren i leddenes bevægelser. Både bevægelighed, styrke og koordinering er vigtig for optimal funktion af bevægeapparatet. Dysfungerende muskler kan blive stramme eller svage og dermed medføre leddysfunktion. Omvendt vil leddysfunktion også medføre muskeldysfunktion, og derudover vil smerter medføre muskelspændinger.

Der vil blive undervist i den neurofysiologiske årsag til muskeldysfunktionerne, Janda’s principper i postural og fasisk muskelubalance og hvordan det let kan behandles i praksis.

Idræt og træning er sygdoms- og skadesforebyggende, hvis man gør det rigtigt. Lær hvordan du vejleder dine patienter i korrekt træning både som primær og sekundær profylakse og som et vigtigt led i behandlingen af en skade. Der fokuseres på både bevægetræning, balancetræning, styrke- og stabilitetstræning og optræning af de korrekte muskelsynergier ved alle relevante skader i bevægeapparatet såsom degenerative lidelser, akutte skader og overbelastningsskader.

 


Overbygningskurser


MET (i DK)

4 dages kursus – 33 lektioner

Muskel Energi Teknik er en manuel behandling, der bruger musklens egen energi i form af blid isometrisk sammentrækning for at få musklen til at slappe af via autogen eller reciprok hæmning for derigennem at kunne forlænge og tage spændingen af musklen. 

Effekten af MET er, at den udspænder muskler og fascier omkring musklerne, den genetablerer bevægelighed og regulerer musklernes spændingstilstand. Endelig kan den mobilisere led, hvis funktionen begrænses af spændte muskler.

Muskel Energi Teknik regnes for en af de mest effektive behandlingsmetoder inden for den manuelle behandling. Teknikken kan ikke alene bruges til at normalisere hypertone muskler og rette fejlstillinger i led, men kan også aktivere hypotone led, fjerne lokale ødemer og nedsætte lokale smerter.

På MET kurset undervises der i den biomekaniske og neurofysiologiske baggrund for behandlingsteknikken. Der vises, hvordan man med MET nemt går fra diagnostisk test over i behandling i ryg, over- og underekstremiteter, costae og bækken.

MET kan fx bruges til behandling af patienter med hovedpine, svimmelhed, smerter i thorax, abdomen og underlivet, bækkensmerter, bækkenløsning hos gravide, skuldersmerter, tennis- og golfalbue, recidiverende forstuvninger og fodsmerter, hvor anden patologi er udelukket.

CST/MFR (i DK)

4 dages kursus – 33 lektioner

Counterstrain, CST, og Myofacial Release, MFR, er to blide behandlingsteknikker, som tilstræber at give patienten en umiddelbar smertelindring og øget bevægelighed i led og muskler, når anden patologi er udelukket.

Disse manuelle teknikker går direkte fra test over i behandlingsgreb, hvor der ved objektiv undersøgelse diagnosticeres dysfunktioner i form af nedsat bevægelighed eller tenderpoints, der udløser patientens smerte. 

CST er en indirekte teknik, hvor man arbejder væk fra den restriktive barriere mod et "ease point", hvor der er mindst mulig vævsspænding i alle planer. Ved passiv lejring af patienten opnås en reduktion i de uhensigtsmæssige proprioceptive aktiviteter i det dysfungerende område, og herved får patienten en smertelindring.

MFR: Fascier er bevægeapparatets indpakning, som får forskellige muskler til at hænge sammen for optimal stabilitet. Indpakningen kan dog som en bodystocking blive for stram og skal udspændes for at genetablere normal funktion; dette kan gøres med MFR. MFR tager udgangspunkt i vævets visco-elastiske og neuromuskulære egenskaber. Myofasciel behandling er en sikker og meget effektiv hands-on teknik, der involverer anvendelse af blidt vedvarende tryk i myofascielle bindevævsbegrænsninger for at eliminere smerter og gendanne bevægelse. MFR-teknikken kan bl.a. bruges efter traumer, inflammatoriske reaktioner og/eller kirurgiske procedurer, som kan skabe myofascielle restriktioner.

Begge behandlingsmetoder kan bruges til akutte patienter med nakke- eller lændehold, hvor anden behandling ikke er mulig. Men teknikkerne er også meget anvendelige til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet, osteoporose eller smerter omkring arvæv.

På kurset får du optimeret din evne til at mærke spændinger i vævet.

 

Ledmobilisering (i DK)

3 dages kursus - 24 lektioner

Normal ledbevægelighed er vigtig for normal funktion! Kurset tager udgangspunkt i vores dagligdag, hvordan vi diagnosticerer indskrænket bevægelighed, og hvordan dette kan normaliseres ved manuelle håndgreb ved traktion, kompression, ledmobilisering/artikulering og manipulation. 

Kurset vil fokusere på indlæring og implementering af de ledmobiliserende manuelle teknikker på alle kroppens led. Diagnostik og behandling anvendes i samspil med MET.

 

 


Masterkurser

 

Masterkursus for begyndere (i DK)

4 dages kursus - 33 lektioner

Dette kursus er et integreret overbygningskursus, hvor alle behandlingsteknikker blandes, så behandlingsforløbet kommer til at ligne vores dagligdag så meget som muligt. 

Emnerne er forskellige fra kursus til kursus.

Dette kursus er på dansk i modsætning til ”masterkursus for øvede”

For at få det maksimale ud af Masterkurset anbefales det, at du har et godt kendskab til MET, CST/MFR og ledmobilisering. Er du i tvivl, om du er klar til Masterkursus, kan du kontakte uddannelsesudvalgsformanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Masterkursus for øvede (i DK)

3 dages kursus 24 lektioner

Dette kursus er et integreret overbygningskursus, hvor alle behandlingsteknikker blandes, så behandlingsforløbet kommer til at ligne vores dagligdag så meget som muligt. 

Emnerne er forskellige fra kursus til kursus. Aktuelt har vi en kursusrække med Michael Kuchera fra USA. Kurserne kan tages uafhængig af hinanden. Se annonceringen af det aktuelle kursus. 

For at få det maksimale ud af Masterkurset anbefales det, at du har et godt kendskab til MET, CST/MFR og ledmobilisering, og at du behersker alle teknikkerne. Er du i tvivl, om du er klar til Masterkursus, kan du kontakte uddannelsesudvalgsformanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.