Ledmobilisering

3 dage - 24 lektioner
Undervisere: Lars Faldborg, Niels Bro Madsen, Jørn Mortensen

Normal ledbevægelighed og symmetri i det samlede myofascielle væv er vigtigt for normal funktion! Kurset tager udgangspunkt i vores dagligdag, hvordan vi med udgangspunkt i omhyggelig anamnese og diagnostik finder somatiske dysfunktioner med indskrænket bevægelighed, asymmetri, øget vævsspænding/struktur, og hvordan dette kan behandles med manuelle håndgreb, idet muskelenergi teknik suppleres med traktion, kompression, ledmobilisering/artikulering og manipulation - alle blide direkte eller indirekte teknikker.

Kurset vil fokusere på indlæring med precision, minimal brug af kraft og implementering af de ledmobiliserende manuelle teknikker på alle kroppens led i naturligt samspil med tidligere indlærte teknikker, MET, CS, MFR mm. Diagnostik og behandling suppleres med relevant træning, øvelser og opfølgningsplan.

Kurset tilstræber at man i en travl dagligdag kan opnå hurtig og sikker diagnostik samt behandling.

Arrangement oversigt

Start dato 26-10-2022 9:00
Slut dato 28-10-2022 16:00
Kapacitet 24
Tilmeldte 0
Sidste frist 21-08-2022 23:55
Pris Pris: kr. 12.800 / kr. 13.800 for ikke-medlemmer