SE-Rygsmerter

Rygsmerter  

1 dag – 8 lektioner

Undervisere: Berit Schiøttz-Christensen og Frederikke Uldall Urne 

Rygsmerter er hyppige problemstillinger i almen praksis. Årsagerne kan være mange og vi vil komme omkring de mest hyppige årsager og fund.  

Vi vil undersøge rygpatienten, således som han/hun præsenterer sig i klinikken. Hvad er fokuspunkter i anamnesen, og hvad skal der være med i den objektive undersøgelse?  

Rygsmerter inddeles i specifikke og uspecifikke rygsmerter, akutte og kroniske, hvilken behandlingsplan skal lægges for hver gruppe? 

Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - skal vi supplere med billeddiagnostik og hvornår? 

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale kliniske retningslinjer og Forløbsprogrammer. 

Når vi er igennem den diagnostiske proces, vil vi diskutere, hvilke patienter vi selv kan varetage behandlingen for, og hvilke der skal sendes videre. 

Kurset vil med udgang i patientcases veksle mellem katedral præsentation og nogen grad af hands-on-undervisning i udredningnings-teknikker tilpasset hverdagen i praksis.  

Behandlingsplanen vil tage udgangspunkt i både medikamentel og non-medikamentel behandling.

Efteruddannelsesfonden søges om tilskud dels om SE dage og dels selvvalgt efteruddannelse. 

Deltager man i begge kurserne Rygsmerter (12.6.23) og Ledsmerter (13/6-23), kan man selv arrangere overnatning på Munkebjerg (ikke inkluderet i prisen). 

Arrangement oversigt

Start dato 12-06-2023 9:00
Slut dato 12-06-2023 16:00
Kapacitet 30
Tilmeldte 0
Sidste frist 01-04-2023 23:55
Pris Pris kr. 3.700 / kr. 4.700 for ikke-medlmmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle