SE - Rygsmerter - 1-dags kursus (06-22)

SE - Rygsmerter - 1-dages kursus

1 dag - 8 lektioner
Undervisere: Charlotte Voglhofer. Berit Schiøttz-Christensen

Patienten med rygsmerter kan være en stor mundfuld i almen praksis. 

Vi vil undersøge rygpatienten, således som han/hun præsenterer sig ved symptomdebut. Hvad er fokuspunkter i anamnesen, og hvad skal der være med i den objektive undersøgelse? 

Rygsmerter inddeles i specifikke og uspecifikke rygsmerter, - akutte og kroniske, hvilken behandlingsplan skal lægges for hver gruppe?

Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - skal vi supplere med billeddiagnostik?

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale kliniske retningslinjer og Forløbsprogrammer.

Når vi er igennem den diagnostiske proces, vil vi diskutere, hvilke patienter vi selv kan varetage behandlingen for, og hvilke der skal sendes videre.
Behandlingsplanen vil tage udgangspunkt i både medikamentel og non-medikamentel behandling.

Deltager man i begge kurserne Rygsmerter (13/6-22) og Ledsmerter (14/6-22), kan man selv bestille overnatning på Munkebjerg (ikke inkluderet i prisen).

Refusion: Kurset er godkendt til 1 dags Systematisk Efteruddannelse. Aktivitetsnummer: 2022-0262

Hvis man vil bruge sin systematiske efteruddannelseskonto, kan man søge om refusion for:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr., 1 dags kursusafgift á op til 2800 kr. og maks. 1500kr. i transportgodtgørelse.
Temaet for dette systematiske kursus er: Patienten med rygsmerter (1 dag)

Hvis man vil bruge sin selvvalgte efteruddannelseskonto, kan man søge om refusion for:

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr., 1 dags kursusafgift á op til 2800 kr. og maks. 1500 kr. i transportgodtgørelse.

Arrangement oversigt

Start dato 13-06-2022 9:00
Slut dato 13-06-2022 16:00
Kapacitet 30
Tilmeldte 18
Sidste frist 10-05-2022 23:00
Pris Pris: kr. 3.500 / kr. 4.500 for ikke-medlemmer

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement