SE - Ledsmerter - 1-dags kursus (06-22)

SE - Ledsmerter - 1-dages kursus

1 dag - 8 lektioner
Undervisere: Charlotte Voglhofer, Berit Schiøttz-Christensen

Patienten med ledsmerter kan være en udfordring i alm praksis – Når de kommer kan det være leddet ikke er hævet mere – og hvad gør vi så??

Hvorledes skelner vi mellem inflammatoriske og non-inflammatioriske ledsmerter?

Vi gennemgår den objektive undersøgelse og diskuterer, hvilke parakliniske prøver inkl. billeddiagnostisk, vi skal anvende.

Hvornår kan vi klare problemerne selv, og hvornår skal vi henvise?

Opdateret viden vil blive fremlagt vedr. artrose, rheumatoid artrit og spondyl artritis.

Vi vil se på idrætsrelaterede ledskader og –overbelastning og diskutere, hvilken træning disse patienter – og patienter med øvrige ledproblemer – kan have gavn af uden at blive overbelastet.

Deltager man i begge kurserne Rygsmerter (13/6-22) og Ledsmerter (14/6-22), kan man selv bestille overnatning på Munkebjerg (ikke inkluderet i prisen).

Refusion: Kurset er godkendt til 1 dags Systematisk Efteruddannelse. Aktivitetsnummer: 2022-0265

Hvis man vil bruge sin systematiske efteruddannelseskonto, kan man søge om refusion for:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr., 1 dags kursusafgift á op til 2800 kr. og maks. 1500kr. i transportgodtgørelse.
Temaet for dette systematiske kursus er: Patienten med rygsmerter (1 dag)

Hvis man vil bruge sin selvvalgte efteruddannelseskonto, kan man søge om refusion for:

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr., 1 dags kursusafgift á op til 2800 kr. og maks. 1500 kr. i transportgodtgørelse.

Arrangement oversigt

Start dato 14-06-2022 9:00
Slut dato 14-06-2022 16:00
Kapacitet 30
Tilmeldte 18
Sidste frist 10-05-2022 23:00
Pris Pris: kr. 3.500 / kr. 4.500 for ikke-medlemmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement