SE - Rygsmerter - 1-dages kursus (03-22)

SE - Rygsmerter - 1-dages kursus

1 dag - 8 lektioner
Undervisere: Charlotte Voglhofer. Berit Schiøttz-Christensen

Patienten med rygsmerter kan være en stor mundfuld i almen praksis. 

Vi vil undersøge rygpatienten, således som han/hun præsenterer sig ved symptomdebut. Hvad er fokuspunkter i anamnesen, og hvad skal der være med i den objektive undersøgelse? 

Rygsmerter inddeles i specifikke og uspecifikke rygsmerter, - akutte og kroniske, hvilken behandlingsplan skal lægges for hver gruppe?

Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - skal vi supplere med billeddiagnostik?

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale kliniske retningslinjer og Forløbsprogrammer.

Når vi er igennem den diagnostiske proces, vil vi diskutere, hvilke patienter vi selv kan varetage behandlingen for, og hvilke der skal sendes videre.
Behandlingsplanen vil tage udgangspunkt i både medikamentel og non-medikamentel behandling.

Deltager man i begge kurserne Rygsmerter (1/3-22) og Ledsmerter (2/3-22), kan man selv bestille overnatning på Munkebjerg (ikke inkluderet i prisen).

Refusion: Kurset forventes godkendt til 1 dags Systematisk Efteruddannelse. Refusionsnummer: kommer senere.

Hvis man vil bruge sin systematisk efteruddannelseskonto kan man søge om refusion for:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr. og 1 dagskursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500kr. i transportgodtgørelse.
Hvis man bruger sin selvvalgte efteruddannelseskonto:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr. og 1 dags kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500 kr. i transportgodtgørelse.

Arrangement oversigt

Start dato 01-03-2022 9:00
Slut dato 01-03-2022 16:00
Max Pladser 30
Registered 1
Sidste frist 01-02-2022 23:55
Pris Pris: kr. 3.500 / kr. 4.500 for ikke-medlemmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle