SE - Rygsmerter - 1-dages kursus (10-21)

SE - Rygsmerter - 1-dages kursus

1 dag - 8 lektioner
Undervisere: Charlotte Voglhofer. Berit Schiøttz-Christensen

Patienten med rygsmerter kan være en stor mundfuld i almen praksis. 

Vi vil undersøge rygpatienten, således som han/hun præsenterer sig ved symptomdebut. Hvad er fokuspunkter i anamnesen, og hvad skal der være med i den objektive undersøgelse? 

Rygsmerter inddeles i specifikke og uspecifikke rygsmerter, - akutte og kroniske, hvilken behandlingsplan skal lægges for hver gruppe?

Hvilke parakliniske undersøgelser kan komme på tale - skal vi supplere med billeddiagnostik?

Vi vil gennemgå mulighederne med udgangspunkt i de Nationale kliniske retningslinjer og Forløbsprogrammer.

Når vi er igennem den diagnostiske proces, vil vi diskutere, hvilke patienter vi selv kan varetage behandlingen for, og hvilke der skal sendes videre.
Behandlingsplanen vil tage udgangspunkt i både medikamentel og non-medikamentel behandling.

Refusion: Kurset er godkendt til 1 dags Systematisk Efteruddannelse. Refusionsnummer: 2021-0133.

Hvis man vil bruge sin systematisk efteruddannelseskonto kan man søge om refusion for:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr. og 1 dagskursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500kr. i transportgodtgørelse.
Hvis man bruger sin selvvalgte efteruddannelseskonto:
1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr. og 1 dags kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500 kr. i transportgodtgørelse.

Kursusoversigt

Kurset starter 05-10-2021 9:00
Kurset slutter 05-10-2021 16:00
Tilmeldingsstart 13-09-2020
Antal pladser 30
Antal tilmeldte 15
Sidste tilmeldingsfrist 07-09-2021 23:55
Pris Pris: kr. 3.500 / kr. 4.500 for ikke-medlemmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle
Kurset er overtegnet eller sidste tilmeldingsfrist er overskredet