Rygkursus

(GRUNDKURSUS) Basiskursus i muskuloskeletal medicin (4-dages kursus - 33 lektioner), Munkebjerg, Vejle

4 dage - 33 lektioner
Undervisere: Karen Goss, Charlote Voglhofer og Morten Rask

Dette kursus er obligatorisk grundkursus i faget muskuloskeletal medicin. Du lærer at undersøge og behandle den dårlige ryg, ligesom du også bliver undervist i at diagnosticere 95% af lidelser i de store led. Via teoretiske oplæg og gentagne øvelser tilegner du dig praktiske færdigheder i diagnostik, bløddelsbehandling og ledartikulering. Dette er undersøgelses- og behandlingsgreb, som du umiddelbart kan anvende i konsultationen efter kursus. Det drejer sig om bevægeapparatets sygdomme og dysfunktioner i bred forstand og dermed om et meget stort problemområde i almen praksis, hvor op mod en tredjedel af henvendelsesårsagerne vedrører bevægeapparatet. Efter at have gennemført dette Rygkursus i muskuloskeletal medicin har du mulighed for deltagelse i overbygningskurserne.
Kurset er godkendt med 1 dag for SE og 3 dages selvvalgt efteruddannelse
Kurset har akivitetsnummer 2020-0381
Hvis man vil bruge sin systematisk efteruddannelseskonto kan man søge om refusion for:
dages tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr. og 1dages kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500kr. i transportgodtgørelse.
Hvis man bruger sin selvvalgte efteruddannelseskonto:
dages tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr. og 4dages kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500 kr. i transportgodtgørelse.


Kursusoversigt

Kurset starter 17-09-2020 9:00
Kurset slutter 20-09-2020 16:00
Tilmeldingsstart 04-05-2019
Antal pladser 24
Antal tilmeldte 19
Sidste tilmeldingsfrist 05-08-2020
Pris Pris incl. lærebog kr. 16.000 / kr. 17.000 for ikke-medlemmer
Det foregår Munkebjerg Hotel, Vejle
Kurset er overtegnet eller sidste tilmeldingsfrist er overskredet