Ved DSMM's 50 års jubilæumsfest blev Peter Silbye udnævnt til Æresmedlem af DSMM for sit store arbejde i foreningen, især på uddannelsesområdet.

IMG 3507

Bjarke Brandt Hansen fik i forbindelse med 50 års jubilæumsfesten overrakt DSMM's Columnapris 2019.

IMG 3499

Bjarke Brandt Hansen, MD, PhD Bjarke Brandt Hansen 

Clinical and Academic Background

My professional and academic interests have always been related to the musculoskeletal system. Since my degree in medicine I have worked in several hospitals in the area of Copenhagen. I have worked as an anaesthetist with special interest of pharmacological treatment of chronic pain and ultrasound-guided peripheral nerve blocking. From 2009-2011 I have worked as a junior orthopaedic surgeon and in 2016 I started my specialist training of Rheumatology.

I have an extensive pre-graduate teaching experience and have been affiliated to the Anatomical Institute Copenhagen University since I was a medical student. I am today Associate Professor of anatomy and teacher of the ”Course in Head, Neck, the Locomotor System and the Peripheral Nervous System” for third semester medical students. I have also been involved in the supervision of numerous medical students and physicians, and have been a speaker at pre-graduate, PhD- and post-graduate specialist courses.

Research

I have been affiliated to the Parker Institute’s musculoskeletal imaging research unite, led by Professor Mikael Boesen and Professor Henning Bliddal, since 2011. May 2017 I defended my PhD thesis: “Introducing Standing Weight-Bearing MRI in the Diagnostics of Low Back Pain and Degenerative Spinal Disorders” [1]. My thesis included 3 papers. In my first paper I showed that a substantial risk of fainting (19%) during standing MRI could almost be eliminated by the use of an external pneumatic compression device (2%) [2]. In the second paper I showed that severe disc degeneration in the lumbar spine did not affect the lumbar lordosis angle in the standing position [3]. In the third paper I showed that radiologists’ evaluation of standing MR images have a fair to substantial reliability [4].

Since my PhD I have been affiliated the Parker institute as a part-time post-doc in my spare-time to do research and supervision of medical students and physicians. My primary interest is still new diagnostic modalities for low back pain patients [5–7]. Another field of interest have been biomechanical changes in degenerative changes in the spine. I have shown that adding a lumbar pillow during conventional MRI can increase the diagnostic precision of lumbar spinal stenosis,[8] and a disc herniation change size and shape in the standing position [ahead of publication]. Non-surgery management of low back patients based on prober imaging is essential and I will in near future present data from a large RCT on low back pain patients in physical demanding and in risk of sick leave, the Goback trial [9].

I have also contributed to numbers of other publications[10–14], abstracts, posters and have presented my research at national and international conferences. I am an early stage investigator with an urgent desire to build a research career within diagnostic and management of low back pain patients. Therefore, I am sincerely honoured for being awarded the “Columna Price” by Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, DSMM.

Reference Se listen hér

Du kan her læse Bjarke Brandt Hansens PhD afhandling om Stående vægtbærende MRI ved diagnosticering af LBP og degenerationer i columna.

Der er kommet en ny funktion på hjemmesiden, hvor medlemmer kan se en oversigt over deres egen kursusdeltagelse de seneste 12-13 år.

Siden nås ved at man logger sig ind, finder "Medlemsdel" yderst til højre på den blå bjælke - og derefter klikker på "Dine kurser".

Hvis du har deltaget i DSMM-kurser, hvor du ikke er medtaget på listen, må du meget gerne sende oplysning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., ledsaget af kopi af kursusbeviset. Så vil vi supplere oversigten, så den bliver så fuldstændig som mulig.

Derudover er der i kolonne i højre side kommet en ny oversigt over Kommende kurser. Dér kan man klikke sig ind på beskrivelse af kurset, se hvor kurset hører til i kursusoversigten ("Kursusdiamanten") - og der er såmænd også en knap nederst, hvor man kan tilmelde sig kurset.

Link til rettelsesblad til Myers Counterstrain, hvor alle de forkerte henvisninger er rettet, incl. en indholdsfortegnelse med muskelnavne. Det er lige til at skrive ud, eller rette ind i sin egen bog.
 Myers Counterstrain

 Øvegruppe?


Bestyrelsen efterlyser navne/lokalitet på ØVEGRUPPER, dvs. læger der i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelsesregi eller i "privat" regi træner muskuloskeletal undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Vi har indtil videre oplysninger om følgende grupper:

Basister 2013, Michael Hejmadi-Pedersen. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Århusgruppen: Karen Goss. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nr. Alslev gruppen: Øjvind Michael Jensen. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Muskellogen: Anette Dideriksen. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Columnagruppe Ølstykke: Hanne Lerke, Kirkegade 10, 3300 Frederiksværk. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.     

Nordjyske Manuel gruppe: Frits O. Christensen, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

MET-Fyn: Jette Garde Christensen. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

DSMM Øvegruppe København: Nanna Hartmann. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skanderborggruppen: Lene Dahl Bisgaard. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Muskuloskeletal Østjylland: Thyge Traulsen. Tlf. 2685 3460. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Holbæk Glut Max: Ane Lyng. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Sjælland-gruppen: ???

Men der må være flere.

Bestyrelsen er interesseret i at kende de forskellige gruppeformationer, f.eks. til at inspirere flere til at finde en eksisterende gruppe eller danne nye lokale grupper.
Derudover erstatter træningen i øvegrupperne den "bedside undervisning", som kræves i FIMM's internationale guidelines for at kunne erhverve og oppebære diplomstatus.
DSMM har brug for overblik over omfanget af øvegrupper for i FIMM at kunne dokumentere uddannelsen i Danmark.

Vi har derfor brug for at få navn på gruppen, kontaktperson samt mail-adresse på kontaktpersonen.
ER DU MED I EN ØVEGRUPPE, DER IKKE ER NÆVNT OVENFOR?
KENDER DU GRUPPEN MED ??? OVENFOR?

KONTAKT DSMM's SEKRETÆR.  Kan gøres HER. 

Ordinbære medlemmer: 800 kr
Yngre læger: 400 kr
Pensionister < 70 år: 400 kr
70 år og der over: 0 kr.
Æresmedlemmer: 0 kr.

Tilmelding
Det er kun læger, fysioterapeuter og kiropraktorer, som kan tilmelde sig DSMM kurser.

Når DSMM har modtaget depositum er tilmeldingen bindende.

Tilmeldingsfrist
DSMM skal booke kursusophold/-rejse i god tid, hvilket har indflydelse på kursisternes tilmeldingsfrist.

  • Kurser i Danmark - tilmeldingsfristen er 3 måneder inden kursusstart
  • Kurser på La Santa - tilmeldingsfristen er 6 måneder inden kursusstart

Pris/kursusafgift
Kursusafgiften for kurser afholdt af DSMM inkluderer som oftest både ophold, rejse (udland) og forplejning.

Depositum
For at man ikke skal afholde hele kursusafgiften allerede ved tilmelding, opkræver DSMM et depositum på DKK 1.500,- ved tilmelding til alle kurser.

Depositum refunderes ikke ved et evt. afbud til kursus.

Indbetaling af restbeløb
Restbeløbet skal indbetales senest 2 måneder inden kursusstart.

DSMM fremsender en e-mail til alle kursister med et betalingslink 14 dage inden sidste frist for indbetaling af restbeløbet.

Manglende betaling
Er restbeløbet ikke DSMM i hænde den anførte dato for indbetaling, er kursisten automatisk afmeldt fra kurset, og det indbetalte depositum refunderes ikke.

Betaling - Online
Betaling kan foretages online med VISA, VISA-Dankort, Mastercard eller MobilePay.

DSMM benytter en godkendt betalingsgateway, der krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at informationer ikke kan aflæses af uvedkommende.

Betaling - Bankoverførsel (offline)
Btaling kan foretages med bankoverførsel.

Har vi ikke din betaling senest 7 dage efter tilmelding, så ser vi bort fra din tilmelding i tilfælde af mange tilmeldinger.

Afbud
Inden tilmeldingsfristens udløb er det muligt at logge ind på hjemmesiden og selv afmelde sig kurset.

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og behandles i henhold til nedenstående retningslinjer.

Depositum refunderes ikke ved afbud til kursus efter tilmeldingsfristens udløb.

Ved afbud til kursus:

  • Inden tilmeldingsfristen refunderes hele den indbetalte kursusafgift. Depositum refunderes ikke.
  • Fra sidste tilmeldingsfrist og indtil 1 måned inden kursusstart refunderes 50% den indbetalte kursusafgift. Depositum refunderes ikke.
  • Mindre end 1 måned før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift og depositum ikke.

Afbestillingsforsikring
Ved udlandskurser tegner DSMM afbestillingsforsikring, både for selve kursusafgiften og for rejse- og opholdsomkostningerne. Afbestillingsforsikringen holder kursisten økonomisk skadesløs, såfremt man er forhindret på grund af akut sygdom eller lignende hos én selv eller i nærmeste familie, idet selve forsikringspræmien dog ikke refunderes. Forsikringen er obligatorisk og indeholdt i henholdsvis kursusafgiften og rejseprisen.

Erhvervsrejsesygeforsikring
DSMM anbefaler alle kursister at tegne en Erhvervsrejsesygeforsikring, da det ikke er indeholdt i kursusafgiften.

Flytte tilmelding til et tilsvarende senere kursus
Ønsker man at flytte sin tilmelding til et tilsvarende senere kursus, skal dette ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og det behandles af DSMM i henhold til nedenstående retningslinjer.

  • DSMM hjælper så vidt det er muligt og omkostningsfrit med at flytte tilmeldingen til et tilsvarende senere kursus.
  • Kursisten afholder selv alle eventuelle omkostninger i forbindelse med ændring eller tilkøb af ophold, forplejning og flybillet til kurser udenfor Danmark.

Overdragelse af pladsen til anden deltager
Ved sygdom eller anden hindring, forsøger DSMM gerne at hjælpe kursisten med omkostningsfrit at overdrage pladsen på kurset til en anden deltager. Kursisten afholder selv alle eventuelle omkostninger i forbindelse med ændring eller tilkøb af ophold, forplejning og til kurser udenfor Danmark også flybillet.

Aflysning af planlagte kurser
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet og økonomi på kurserne, forbeholder DSMM sig ret til at aflyse kurser, hvis antallet af kursister skønnes at være for lavt, eller hvis en lærer bliver syg. I så fald refunderer DSMM det indbetalte depositum og kursusafgift og/eller tilbyder en plads på det førstkommende kursus med samme indhold.

Forbehold
DSMM tager forbehold for eventuelle aflysninger, trykfejl eller ændringer i tid, sted, pris, kursustilmeldinger/betalinger, forplejning eller indhold samt force majeure. Ligeledes hæfter DSMM ikke for eventulle direkte eller indirekte tab, som tilmeldte kursister måtte have som følge af aflysning af et kursus.

Det er derfor vigtigt, at man løbende på www.dsmm.org holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Fortrolighedspolitik
DSMM forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. DSMM videregiver ikke informationer om kursister eller medlemmer til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. DSMM sælger ikke navn, adresse, e-mail, kreditkort eller personlige data på kursister eller medlemmer til nogen tredjepart uden kursisternes eller medlemmernes forudgående tilladelse.

Kursussekretær
Træffes på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DSMM d. 16. april 2019

Efter at vi har købt elektriske lejer til vores kurser på Comwell, har vi fået en del ældre, pedalbetjente, lejer til overs.
Nogle er defekte og skal skrottes, men en del er fuldt funktionsdygtige og sælges til 300 kr per styk - ab Kolding.
Der er ikke umiddelbart beslag til at sætte GU-bøjler på.
Henvendelse til Frederikke Urne, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Peter Stæhr, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

29/1-18: 1 solgt til Gunnar Axelgaard, 12 til Erik Jensen. To lejer kasseret.

IMG 3008.HEIC