Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til privat muskuloskeletal behandling for deres gruppe 2 medlemmer. Der er tilskud til hhv. konsultationen og til manuel behandling - svarende til sygesikringsydelserne 0101 og 2111. Tilskuddene er faste kronebeløb, og er ikke ret store.