Speciallæge Steen Hecksher
Stægers Allé 3
2000 Frederiksberg
Tlf. 3886 2651