LINK til 10. IAMMM Academy Conference med bl.a. detaljeret program og tilmelding:

http://academylogistics.net