VORES KURSER ER TÆNKT SOM EN KURSUSRÆKKE. LÆS OM DE ENKELTE KURSER FOR AT SE, HVAD DER FORUDSÆTTES GENNEMFØRT, FØR MAN KAN DELTAGE.

Man starter med et basiskursus, som annonceres 2 gange årligt. Herefter kan man efter interesse søge et af de øvrige kurser, som skitseret på planen. Man skal være opmærksom på, at nogle kurser også kræver, at man har deltaget i MET A kursus.

(GRUNDKURSUS) Basiskursus i muskuloskeletal medicin
(5-dages kursus - 34 timer/40 lektioner).

Dette kursus er obligatorisk grundkursus i faget muskuloskeletal medicin. Du lærer at undersøge og behandle den dårlige ryg, ligesom du også bliver undervist i at diagnosticere 95% af lidelser i de store led. Via teoretiske oplæg og gentagne øvelser tilegner du dig praktiske færdigheder i diagnostik, bløddelsbehandling og ledartikulering. Dette er undersøgelses- og behandlingsgreb, som du umiddelbart kan anvende i konsultationen efter kursus. Det drejer sig om bevægeapparatets sygdomme og dysfunktioner i bred forstand og dermed om et meget stort problemområde i almen praksis, hvor op mod en tredjedel af henvendelsesårsagerne vedrører bevægeapparatet.
Efter gennemført Basiskursus i muskuloskeletal medicin har du mulighed for deltagelse i alle øvrige teknikkurser, f.eks. kurser i MET, kombineret MET og mobilisering (”manipulation”), muskulær diagnostik og øvelsesbehandling, nålekursus mm. Se nedenstående oversigt.

MET A, Muskel-Energi-Teknik A
(4-dages kursus - 28 timer/33 lektioner).

Muskel-Energi-Teknik (MET) er en manuel medicinsk behandlingsteknik, der kan anvendes til behandling af akutte og kroniske dysfunktioner i hele bevægeapparatet. Til MET hører en omhyggelig palpatorisk diagnostik af led- og muskelfunktion. Fysiologisk bygger MET bl.a. på udnyttelsen af musklernes post-isometriske relaksation og de neuromuskulære refleksmekanismer. Teknikken er blid og atraumatisk. I MET A kurset lægges der vægt på at gennemgå den biomekaniske baggrund for behandlingsteknikken, samt på diagnostik og behandling af dysfunktioner i pelvis og hele columna. MET A er første kursus af en kursusrække og efterfølges af MET B.

MET B, Muskel-Energi-Teknik B
(4-dages kursus - 28 timer/33 lektioner).

MET B er et fortsættelseskursus af MET A kurset og omhandler foruden repetition og optimering af en del af teknikkerne fra MET A også diagnostik og behandling af under- og overekstremiteterne samt costae. MET konceptet kan herefter anvendes i alle kroppens regioner. Det er en forudsætning, at MET A kurset er gennemført.

Kombineret MET-Manipulation - kombineret Muskel Energi Teknik og manipulationsteknik
(4 dages kursus -28 timer/33 lektioner).

Dette kursus er et kombineret kursus – og et overbygningskursus til MET kurserne. Det tager udgangspunkt i vores dagligdag, hvor en MET behandling lige kan mangle det sidste ”lille notch” – manipulation - i at ville lykkes. Kurset vil fokusere på indlæring og implementering af de forskellige manipulationsteknikker, der med fordel kan anvendes i samspillet med MET. Det er en forudsætning, at både MET A og MET B kurset er gennemført.

Muskulær diagnostik og øvelsesbehandling
(5-dages kursus - 34 timer/40 lektioner).

Dette kursus bygger på et neurofysiologisk øvelseskoncept og omfatter diagnostik og behandlingsteknikker, der kan anvendes både i almen praksis og indenfor det idrætsmedicinske område. Den smerteplagede eller skadede patient kan vurderes og behandles alene på baggrund af dette koncept – byggende på Jandas principper om stram postural og svag fasisk muskulatur. Desuden indlæres en vurdering af hele den overordnede motoriske kontrol af de enkelte muskler og muskulære dysfunktioner. Øvelsesbehandling er desuden grundlaget for al efterbehandling af muskuloskeletale lidelser og kan tjene som recidivprofylakse. Der er i 2017 udarbejdet et nyt kursusmateriale med nye billeder og beskrivelse af hjemmeøvelserne. Kursisterne får også øvelserne udleveret på en USB nøgle lige til at udprinte til patienterne.

På kurset undervises der også i risici og skadesmekanismer i forbindelse med vore patienters motions- og sportsudøvelse. La Santa er valgt som kursussted, fordi stedets faciliteter muliggør, at kursisterne i løbet af kurset får praktisk kendskab til biomekaniske forhold, bevægemønstre og ikke mindst skader under udøvelse af forskellige typer sport. Kendskab til MET teknik vil være en fordel, men der gives en kort introduktion heri. 

MFR og Counterstrain - Myofascial Release teknik og Counterstrain
(3-dages kursus - 20 timer/24 lektioner).

MFR og Counterstrain er to blide behandlingsformer, som tilstræber at give patienten en umiddelbar smertelindring. Metoderne kan bruges som eneste behandling eller som forbehandling - bløddelsbehandling - til de øvrige muskuloskeletale teknikker. Metoderne er meget anvendelige til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet. 

MFR tager udgangspunkt i såvel vævets visco-elastiske som neuromuskulære egenskaber, og kan anvendes både op mod barrieren og bort fra denne.
Counterstrain er en indirekte teknik, hvor man arbejder væk fra den restriktive barriere mod et "balance point", hvor der er mindst mulig vævsspænding i alle planer. Ved passiv lejring af patienten opnås en reduktion i de uhensigtsmæssige proprioceptive aktiviteter i det dysfungerende område - og derved smertelindring. Kurset optimerer kursisternes evne til at mærke spændinger i vævet.

Masterkursus - Integrerede direkte og indirekte teknikker
(3-dages kursus - 20 timer/24 lektioner)

Dette kursus er et integreret overbygningskursus, hvor alle behandlingsteknikker "blandes", så behandlingsforløbet kommer til at ligne vores dagligdag så meget som muligt. Emnerne er forskellige fra kursus til kursus, f.eks. "Behandling af dysfunktioner fra fødder og op til diagfragma" eller "Behandlingsteknikker anvendt omkring columnas 2 overgangszoner".
For at kunne melde sig til Masterkursus skal man have gennemført MET B og/eller MET-Manipulationskurset.

Nålekursus – Intramuskulær stimulation og ledpunktur
(3-dages kursus - 20 timer/24 lektioner).

Dette kursus er tænkt som et supplement til DSMM’s øvrige kurser. Indholdsmæssigt fokuseres der på, hvad vi som læger kan behandle med en kanyle eller med en nål, når patienten har problemer i bevægeapparatet. Smerteteori omtales og praktisk smertediagnostik indøves. Injektionsvejene til kroppens store led vil blive gennemgået. Hvornår er der indikation for steroid? Har man gavn af ultralyddiagnostik ved led- og muskelskader? Der vil blive undervist i basale forhold vedrørende akupunktur, triggerpunkt akupunktur og segmentær akupunktur. Især disse to sidste områder af akupunkturen er et meget værdifuldt supplement til den manuelle medicin.
Dette kursus udbydes ikke rutinemæssigt, men kan sættes op ved efterspørgsel.