Basiskursus

(GRUNDKURSUS) Basiskursus i muskuloskeletal medicin
(5-dages kursus - 40 lektioner).

Dette kursus er obligatorisk grundkursus i faget muskuloskeletal medicin.

Du lærer at undersøge og behandle den dårlige ryg, ligesom du også bliver undervist i at diagnosticere 95% af lidelser i de store led. Via teoretiske oplæg og gentagne øvelser tilegner du dig praktiske færdigheder i diagnostik, bløddelsbehandling og ledartikulering.

Dette er undersøgelses- og behandlingsgreb, som du umiddelbart kan anvende i konsultationen efter kursus. Det drejer sig om bevægeapparatets sygdomme og dysfunktioner i bred forstand og dermed om et meget stort problemområde i almen praksis, hvor op mod en tredjedel af henvendelsesårsagerne vedrører bevægeapparatet.

Efter gennemført Basiskursus i muskuloskeletal medicin har du mulighed for deltagelse i alle øvrige teknikkurser, f.eks. kurser i MET, kombineret MET og mobilisering (”manipulation”), muskulær diagnostik og øvelsesbehandling, nålekursus mm. Se de forskellige niveauer i Kursusoversigten.

 

Kursusoversigt

Startdato 28-09-2018 9:00
Slutdato 02-10-2018 16:00
Pris kr. 17.000, incl. lærebog
17.000