Uddannelsesudvalg:

Formand: Peter Silbye
Charlotte Voglhofer
Lisbeth Wemmelund
Lars Faldborg
Niels Bro Madsen ad hoc

Økonomiudvalg:

Formand: Annette Mielby
Peter Silbye

Årsmødeudvalg:

Ad hoc udvalg, p.t. ingen udpegede medlemmer

WEB-udvalg:

Formand: Peter Stæhr
Tore Karsø
Charlotte Voglhofer

PR-udvalg:

Ad hoc udvalg, p.t. ingen udpegede medlemmer

Videnskabeligt udvalg:

Berit Schiøttz-Christensen
Tore Karsø
Finn Johannsen ad hoc